Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Försvarsdepartementet

78 åtgärder stärker det civila försvaret - regeringen presenterade en samlad lägesbeskrivning om det civila försvaret

Publicerad

Regeringen arbetar på bred front för att återuppbygga det civila försvaret och nu presenteras en lägesuppdatering tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Ladda ner:

– Vi befinner oss mitt i en historisk totalförsvarsreform och har genomfört en rad åtgärder som bidrar till en ökad förmåga inom totalförsvaret. Det civila försvaret berör varje del av samhället och engagerar hela regeringen. Idag har vi belyst många av de åtgärder som genomförs vid flera departement inom Regeringskansliet, sa minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin.

MSB:s generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka presenterade det operativa arbetet som pågår inom hela det civila beredskapssystemet.

– Det pågår ett intensivt arbete i det civila försvaret och vi ser en positiv utveckling i beredskapssystemet. Inom den nya strukturen med beredskapssektorer, civilområden och 60 beredskapsmyndigheter arbetar vi nu tillsammans, vi bygger robusthet och förmåga att agera snabbt och samordnat. Samtidigt har arbetet med att involvera kommuner, frivilligorganisationer och näringsliv intensifierats. Det ger resultat, konstaterar Charlotte Petri Gornitzka.

På pressträffen presenterades även nyheten att regeringen har för avsikt att ge MSB i uppdrag att utarbeta en ny uppdaterad version av broschyren som under 2018 gavs ut under namnet ”Om krisen eller kriget kommer”.

Vägen framåt

I december förra året lämnade Försvarsberedningens sin rapport Kraftsamling – Inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret (Ds 2023:34). Flera myndigheter har nu i uppdrag att bedöma genomförbarheten av åtgärdsförslagen. Dessa bedömningar ska redovisas till Regeringskansliet senast den 7 mars. I slutet av april inkommer sedan Försvarsberedningen med sin rapport om det militära försvaret samt ekonomiska förutsättningar för både det militära och det civila försvaret.

Regeringen avser att återkomma till riksdagen under hösten 2024 med en proposition om totalförsvarets fortsatta inriktning och utformning för kommande försvarsbeslutsperiod.

Presskontakt

Benjamin Onne
Pressekreterare hos minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-102 35 41
e-post till Benjamin Onne
Laddar...