Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Försvarsdepartementet

Regeringen aktiverar delar av civilplikten

Publicerad

Regeringen fattade i dag beslut om att aktivera civilplikten för den kommunala räddningstjänsten och elförsörjningsområdet. Beslutet innebär att personer som redan har relevant utbildning inom områdena räddningstjänst och elförsörjning kommer kunna omfattas av civilplikt från och med den 19 januari 2024.

Säkerhetssituationen i Sverige och i dess närområde är försämrad. Förmågan att hantera höjd beredskap och ytterst krig behöver därför stärkas på bred front. Samhällsviktiga funktioner behöver kunna säkerställas och fungera även i kristider. Till detta behövs utbildad personal och en aktivering av civilplikten är ett viktigt verktyg för att säkerställa behoven av personalförstärkning.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, får samtidigt i uppdrag att senast under det fjärde kvartalet 2024 påbörja repetitionsutbildning för civilplikt inom kommunal räddningstjänst. Förhoppningen är att omkring 300 personer ska kunna utbildas under 2024. Regeringen har avsatt totalt 60 miljoner kronor för civilplikten under 2024. För 2025 föreslås medlen och därmed antalet civilpliktiga öka.

– Detta är ett arbete som vi, mot bakgrund av det allvarliga säkerhetspolitiska läget och erfarenheterna från Ukraina har bedrivit i ett särskilt snabbspår på försvarsdepartementet och på MSB. Det är en styrka för Sverige och vår motståndskraft att räddningstjänsten ges bättre förutsättningar att verka vid ett väpnat angrepp mot Sverige, säger minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin.

På elförsörjningsområdet arbetar Affärsverket svenska kraftnät på uppdrag av regeringen med en analys av civilplikt inom elförsörjningen. Regeringen ger nu Svenska kraftnät i uppdrag att förbereda för de åtgärder som identifieras inom ramen för det pågående uppdraget och som bedöms nödvändiga för att kunna skriva in individer som har tillräcklig kompetens för civilplikt inom elförsörjningsområdet.

Presskontakt

Benjamin Onne
Pressekreterare hos minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-102 35 41
e-post till Benjamin Onne
Laddar...