Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Sveriges bistånd till Palestina pausas

Publicerad

Med anledning av terrororganisationen Hamas attacker mot Israel kommer regeringen pausa biståndet till Palestina tills vidare. Sida kommer samtidigt ges ett uppdrag att göra en översyn av biståndet till Palestina vilket ska vara färdigt senast den 1 december 2023. Det humanitära biståndet kommer inte att påverkas av pausen.

Regeringen fördömer reservationslöst attackerna mot Israel genomförda av terroristorganisationen Hamas. Med anledning av attackerna kommer regeringen ge Sida i uppdrag att göra en översyn av biståndet till Palestina för att säkerställa att inga svenska medel går till aktörer som inte förbehållslöst fördömer Hamas, utför våld, hotar eller uppmuntrar till våld mot staten Israel eller dess befolkning, som driver en antisemitisk agenda och personer som har samröre med sådana aktörer. Översynen kommer att göras av regeringen med stöd av Sida och andra relevanta aktörer. I arbetet kommer regeringen också se över hur kontrollmekanismer kan stärkas för att säkerställa att skattemedel inte går till fel aktörer.

Regeringen avser dessutom att tidigarelägga strategirapporten om Palestina där vi tar ställning till framtidens utvecklingssamarbete med Palestina. Därtill kommer också regeringen verka för att liknande översyner görs inom Världsbanken, där Sverige har en styrelsepost.

Det humanitära biståndet, som styrs av de humanitära principerna, kommer inte att påverkas av denna paus.

Presskontakt

Karl Opdal
Pressekreterare hos bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell
Telefon (växel) 08-405 10 00
Laddar...