Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Regeringen antar ny biståndsstrategi för Mellanöstern och Nordafrika – fokus på ekonomisk utveckling och att motverka irreguljär migration

Publicerad

Regeringen har beslutat om en ny strategi för utvecklingssamarbetet med Mellanöstern och Nordafrika. Strategin omfattar knappt 2,3 miljarder kronor fördelat över fyra år (2024–2027) och syftar till att stödja aktörer som verkar för en mer stabil och demokratisk utveckling samt motverkar grundorsakerna till irreguljär migration.

Mellanöstern och Nordafrika är en del av Sveriges och EU:s närområde. På så sätt påverkas Sverige direkt av utvecklingen i regionen. Inte minst har Sverige och EU tagit emot en stor mängd asylsökande från Mellanöstern och Nordafrika, till följd av de konflikter och den instabilitet som råder. Därför är det ett strategiskt intresse för Sverige att stödja en fredlig utveckling och ökade livschanser i regionen, för att på så sätt motverka irreguljär migration.

– Nu gör vi ett ordentligt omtag. Vi har dragit slutsatser av den nödvändiga översynen av Palestinabiståndet som regeringen initierade efter terroristattackerna den 7 oktober i fjol. Därför inför vi tydligare krav när bistånd vidareförmedlas. Vi vill vara säkra på att svenskt bistånd alltid är transparent och används effektivt. Det är en förutsättning för att biståndet ska kunna bidra till en positiv utveckling men också för att svenska skattebetalare ska vara helt säkra på att deras pengar gör skillnad, säger bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell. 

Utvecklingsbiståndet ges nu en ny inriktning med fokus på ekonomisk utveckling inklusive privatsektorutveckling, motverkande av irreguljär migration samt främjande av mänskliga fri- och rättigheter, fred och säkerhet. Syftet är att angripa gränsöverskridande utmaningar med exempelvis långdragna konflikter, extremism, ofrihet och förtryck, samt diskriminering av kvinnor och flickor.

Specifika medel avdelas för Jemen respektive Palestina. I Jemen ska utvecklingssamarbetet stödja grundläggande samhällstjänster såsom hälsa och utbildning, samt bidra till förbättrade försörjningsmöjligheter.

För Palestinas del fasas den tidigare bilaterala strategin ut och utvecklingssamarbetet ges en ny inriktning. Verksamheten ska motverka extremism, islamism och antisemitism, bidra till ekonomisk utveckling, förbättra tillgång till hälso- och sjukvård, samt främja en tvåstatslösning i enlighet med folkrätten. Den nya strategin förutsätter att Sida åtgärdar de brister som upptäckts i samband med Sidas fördjupade granskning av utvecklingsbiståndet till Palestina. Detta förtydligas även i strategin. Bland annat ska genomförandet kännetecknas av noggrann riskhantering och antalet samarbetspartners ska begränsas.

Sida, Svenska institutet och Folke Bernadotteakademin uppdras att genomföra strategin i regionens låg- och medelinkomstländer.

Presskontakt

Victoria Holmqvist
Pressekreterare hos bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-142 29 39
e-post till Victoria Holmqvist
Laddar...