Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringen säkerställer public service-företagens oberoende från partipolitik

Publicerad

Regeringen har beslutat att godkänna de ändringar av SR:s, SVT:s och UR:s bolagsordningar som föreslagits av public service-företagens förvaltningsstiftelse. Ändringarna innebär att ledamöter i SR:s, SVT:s och UR:s styrelser inte får ha partipolitiska uppdrag.

Ändringarna i de olika bolagsordningarna innebär att ledamöter i programföretagens styrelser inte får ha partipolitiska uppdrag, något som redan tidigare varit etablerad praxis. Den nu medgivna förändringen är ett formellt förtydligande av de rutiner som förvaltningsstiftelsen redan tillämpar och en bekräftelse av public service-företagens oberoende från partipolitiken.

Ändringen innebär även att kraven på ledamöternas kompetens och erfarenhet renodlas. I och med ändringen framgår det att styrelsens ledamöter bör samlat ha bred kompetens inom olika samhällsområden. Tidigare innefattade erfarenhetskraven specifika kompetenser.

Bakgrund

Den 3 maj inkom SR, SVT och UR, på uppdrag av företagens bolagsstämmor, med var sin hemställan om att regeringen ger sitt medgivande till ändring av företagens bolagsordningar. Ett sådant medgivande krävs enligt bolagsordningarna för att en beslutad förändring ska gälla.

Kontakt

Sara E. Persson
Pressekreterare hos kulturminister Parisa Liljestrand
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-112 78 19
e-post till Sara E. Persson