Arbetet mot illegala sprängningar intensifieras

Publicerad

Regeringen har beslutat att ge myndigheterna som ingår i nationellt forum för sprängämnessäkerhet i uppdrag att driva på, intensifiera och utveckla arbetet med att förebygga och förhindra illegala sprängningar. Samordnande myndighet är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Regeringen har även beslutat att hantera frågan om ett nationellt tillståndsregister för explosiva varor i ett snabbspår. Målsättningen är att ha ett ändamålsenligt register på plats den 1 juli nästa år.

Ladda ner:

Den grova organiserade brottsligheten har under alltför lång tid fått utrymme att växa och de kriminella gängens yttersta uttryck är nu skjutningar och sprängningar. Och det händer oftare och i hela landet.

De kriminellas tillgång till explosiva varor behöver strypas. Regeringen ökar nu tempot i arbetet mot sprängdåd genom att myndigheterna som ingår i nationellt forum för sprängämnessäkerhet får i uppdrag att intensifiera och utveckla arbetet med att förebygga och förhindra illegala sprängningar. MSB ska samordna arbetet i forumet så svenska myndigheter ska:

  • Vidta åtgärder för att stärka efterlevnaden av befintliga regelverk
  • Föreslå åtgärder för att förhindra illegal hantering av sprängämnen.
  • dentifiera sårbarheter som gör att sprängämnen riskerar att hamna i kriminella händer och vidta skyndsamma åtgärder för att hindra detta.
  • Bedöma möjliga metoder för märkning av sprängämnen
  • Stärka samarbetet med kommunerna och relevanta aktörer inom berörda branscher
  • Stärka det internationella samarbetet på området

En delredovisning ska lämnas senast den 12 januari 2024 och slutredovisningen ska lämnas senast den 1 oktober 2024.

Utöver detta hanterar regeringen i ett snabbspår författningsändringar för få ett nationellt tillståndsregister för explosiva varor på plats. Målsättningen är att ett sådant tillståndregister ska vara på plats den 1 juli 2024. Registret ska vara ett viktigt verktyg för att kunna stoppa den illegala hanteringen av sprängämnen. Registret kommer att ge en bättre bild över de sprängämnen som finns, och motverka att de hamnar i orätta händer.

Presskontakt

Benjamin Onne
Pressekreterare hos minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-102 35 41
e-post till Benjamin Onne
Ebba Gustavsson
Pressekreterare hos infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 04 88
e-post till Ebba Gustavsson
Anton Johansson
Pressekreterare hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-135 53 41
e-post till Anton Johansson