Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Kultursamverkansutredningens betänkande presenteras

Publicerad

Den 27 september överlämnar utredare Mats Svegfors betänkandet Kultursamhället (SOU 2023:58) – utvecklad samverkan mellan stat, region och kommun.

Ladda ner:

Utredningen föreslår bl.a. en ny lag om vidareutvecklad samverkan mellan stat, regioner och kommuner. Genom lagen får både regioner och kommuner möjlighet att fördela statliga medel under förutsättning att de beaktar den konstnärliga friheten.

Utredningen är en pusselbit för att vidareutveckla den nuvarande kultursamverkansmodellen, som är en modell för bl.a. statens stöd till regional och lokal kultur och som 2023 uppgår till ca 
1,6 miljarder kronor.

De statliga medlen fördelas till olika konst- och kulturområden, bl.a. till länsteatrar, museer, orkestrar, professionell bild- och formverksamhet regionala museer, regionbibliotek, läs- och litteraturfrämjande, enskilda arkiv, främjande av hemslöjd och filmkulturell verksamhet.

- Det är viktigt att modellen vidareutvecklas så att den i ökad grad kan bidra till kultur i hela landet och till att de nationella kulturpolitiska målen uppfylls, säger kulturminister Parisa Liljestrand.

Om utredningen
Regeringen beslutade den 7 juli 2022 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag (dir2022:103) att genomföra en översyn av kultursamverkansmodellen.  

Syftet med översynen är att modellen ska utvecklas så att den i ökad grad kan bidra till kultur i hela landet och till att de nationella kulturpolitiska målen uppfylls. I översynen ska regionernas frihet och ansvar beaktas.

Genom ett tilläggsdirektiv som beslutades i april 2023 fick utredningen ett vidgat uppdrag att lämna förslag som bidrar till minskad administrativ resursåtgång för staten, regioner, kommuner, det civila samhället och de professionella kulturskaparna.  

Presskontakt

Sara E. Persson
Pressekreterare hos kulturminister Parisa Liljestrand
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-1127819
e-post till Sara E. Persson

Webb-tv

Du kan följa sändningen direkt eller se den i efterhand på regeringen.se eller på Regeringskansliets Youtubekanal.