Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Kommerskollegium ska kartlägga den ökade exporten till Rysslands närområde

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Kommerskollegium att kartlägga den ökade exporten till Rysslands närområde. Detta då ökningen har föranlett misstankar om att sanktionerna inte efterlevs fullt ut.

 – Om sanktionerna ska ha effekt och bidra till att försvaga Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina måste de också efterlevas. Den ökade exporten till Rysslands närområde kan ha naturliga orsaker men kan också bero på att sanktioner inte efterlevs fullt ut. Denna kartläggning ska ge oss en bättre bild av situationen för att vi ska kunna överväga eventuella åtgärder, säger bistånds-och utrikeshandelsminister Johan Forssell.

Sverige är pådrivande i EU-kretsen för att ytterligare sanktioner mot Ryssland kontinuerligt ska antas. Det var en prioriterad fråga under Sveriges ordförandeskap i EU och regeringen fortsätter verka för att kryphål täpps till och för att sanktionerna genomförs på ett enhetligt och effektivt sätt. För att kunna bedöma hur sanktionerna efterlevs krävs en fördjupad analys av hur Sveriges handelsmönster har förändrats i takt med de alltmer omfattande sanktionerna mot Ryssland och Belarus.

 

Kommerskollegium har idag uppdraget att analysera utvecklingen av utrikeshandeln och förändringarna i handelsmönstren. Kommerskollegium är också behörig myndighet för att pröva vissa undantag från sanktionerna. Kartläggningen syftar till att regeringen ska få fördjupad kunskap om hur handelsmönstren har förändrats och hur förändringarna förhåller sig till sanktionerna. 

Kartläggningen ska vara färdig i närtid för att eventuella åtgärder snabbt ska kunna vidtas.

Presskontakt

Karl Opdal
Pressekreterare hos bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-128 48 03
e-post till Karl Opdal