Artikel från Utrikesdepartementet

Stort intresse för affärer i Ryssland och Centralasien

Publicerad

UD och Enheten för Östeuropa och Centralasien anordnade den 14 oktober 2015 ett välbesökt informationsmöte om affärsklimatet i Ryssland och affärschanserna i Centralasien, framför allt Kazakstan. Så många som 137 personer hade anmält sitt deltagande.

  • Alexej Zernov, ambassaden Astana, Igor Vlassiouk, BuS, Stefan Gullgren, UD-EC, Torbjörn Becker, SITE

    Alexej Zernov, ambassaden Astana, Igor Vlassiouk, BuS, Stefan Gullgren, UD-EC, Torbjörn Becker, SITE

    Foto: Emma Lundborg

  • Stort intresse för affärsmöte om Ryssland och Centralasien

    Stort intresse för affärsmöte om Ryssland och Centralasien

    Foto: Emma Lundborg

Inledningsvis "målade" Stefan Gullgren, chef för UD:s enhet för Östeuropa och Centralasien, med breda penseldrag en övergripande bild av läget i regionen. Därefter berättade Andreas Giallourakis, chef för Business Swedens kontor i Moskva, bl. a. om affärsklimatet i Ryssland. Även om det går bra för en del svenska bolag, så skriver nog inte 2015 in sig som det bästa året. Torbjörn Becker, chef för SITE, tecknade å sin sida en ganska dyster bild av läget i den ryska ekonomin med sjunkande oljepriser och stora kapitalutflöden.  

Mötets kanske mest intressanta föredrag presenterades av Igor Vlassiouk, chef för Business Sweden i Almaty, Kazakstan. Kontoret har där tagit fram en rapport om affärschanserna för svenska bolag i Centralasien. I Kazakstan är t. ex. några av de mest lovande branscherna gruvindustri, energi, energieffektivisering, hälsovård, järnväg och livsmedel.

Igor berättade också om planerna för nästa Världsutställning, Expo 2017, i Astana som kommer att ha ”Future Energy” som tema. Alexej Zernov, lokal främjare vid ambassaden i Astana informerade om att Kazakstan utvecklats snabbt under de senaste åren tack vare rikliga förekomster av olja och gas.

Kaj Möller från Sweco gav slutligen intressanta inblickar i hur det är att verka som svenskt konsultbolag i Östeuropa.

Med tanke på antalet deltagare i salen verkade intresset för att bedriva affärer i Ryssland och Centralasien vara stort. Nästa informationsmöte om regionen äger rum den 24 november. Skicka en mail redan nu till Henrik Nyström på UD-EC om du vill få en inbjudan!