Sweden House

Sweden House (”Sverigehuset”) är ett ryskt aktiebolag som förvaltar ett så kallat Sverigehus i Sankt Petersburg, med officiella, kulturella och kommersiella funktioner.

Etableringen av ett Sverigehus i centrala Sankt Petersburg beslutades av riksdagen hösten 1994 som ett led i utvecklingen av relationerna mellan Sverige och Ryssland.

Sweden House är ett ryskt aktiebolag som ägs av Ladoga Holding AB (ett dotterbolag till CA Fastigheter) till 49 procent, svenska staten till 36 procent och av staden Sankt Petersburg till 15 procent.

Fastighetskomplexet innehåller cirka 4 500 kvadratmeter uthyrningsbar yta. Största hyresgäst är Utrikesdepartementet som för Sveriges generalkonsulat hyr lokaler för kansli och residens samt lägenheter för utsända. Andra stora hyresgäster är Stockholms handelshögskola, Semrén+Månsson Arkitektkontor och Borenius Advokatbyrå.