Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Regeringen inrättar ett kunskapscentrum om Ryssland och Östeuropa

Publicerad

Regeringen har beslutat att Regeringskansliet ska ingå avtal med Utrikespolitiska institutet (UI) om att inrätta ett kunskapscentrum om Ryssland och Östeuropa.

Förhållandet till Ryssland och övriga länder i Östeuropa är av central betydelse för svensk utrikes- och säkerhetspolitik. Det ligger i Sveriges intresse att öka kunskapen om Ryssland och dess politik och utöka de mellanfolkliga kontakterna med Ryssland och övriga Östeuropa samt identifiera samarbetsområden av ömsesidigt intresse, inklusive handel, miljö och klimat. Regeringen anser det motiverat att stärka regionkompetensen i Sverige utifrån det försämrade säkerhetsläget i Europa och därmed behovet av att bättre förstå Ryssland och dess grannländer.

En förstärkt svensk kunskapsbas om situationen och utvecklingen i Ryssland och Östeuropa bidrar även till att stärka Sveriges säkerhet och förmåga att främja mellanfolkliga relationer samt stärka samarbetet med Ryssland och övriga länder i regionen.

För att bidra till dessa mål ska centret ha som huvudfokus att bygga upp ny och förstärka existerande kompetens om regionen och vara en central punkt i ett svenskt och internationellt nätverk. Centret kommer på så sätt att kunna tillhandahålla en plattform för dialog, utbyte, samarbete och synergier mellan existerande miljöer.

Regeringen har gjort bedömningen att centret bör placeras vid UI.

Kunskapscentrum om Ryssland och Östeuropa etableras efter en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Presskontakt

Mikael Lindström
Pressekreterare hos utrikesminister Ann Linde
Telefon (växel) 08-405 10 00