Pressmeddelande från Justitiedepartementet

SCB ska studera valdeltagandet utifrån ett integrations- och segregations­perspektiv

Publicerad

Regeringen ger Statistiska centralbyrån (SCB) i uppdrag att studera valdeltagandet i de allmänna valen 2022 utifrån ett integrations- och segregationsperspektiv.

Sverige har ett internationellt sett högt valdeltagande, men valdeltagandet sjönk i de allmänna valen 2022. Skillnaderna i valdeltagande är betydande mellan olika geografiska områden och grupper i befolkningen. SCB ska i studien undersöka dessa skillnader. Myndigheten ska även analysera vilka faktorer som påverkar valdeltagandet, med särskilt fokus på betydelsen av boendemiljö och om man själv eller ens föräldrar har invandrat till Sverige.

– Att alla svenskar, oavsett bakgrund, kan delta i demokratin på jämlika villkor är livsviktigt. Här finns det ett stort behov att förstå skillnaderna i valdeltagande mellan olika grupper och vilka faktorer som påverkar detta, säger arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson om beslutet.

Uppdraget slutredovisas till Regeringskansliet i form av en rapport senast den 31 maj 2023.

Presskontakt

Christoffer Heimbrand
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-112 11 47
e-post till Christoffer Heimbrand