Hoppa till huvudinnehåll
Internationella MR-granskningar av Sverige från Utrikesdepartementet

HRC:s granskning (2022-03-15) av ärendet O. m.fl. mot Sverige

Publicerad

Fråga om utvisning av klagandena till Albanien skulle strida mot artikel 7 i FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter.

FN:s kommitté för de mänskliga rättigheterna (HRC) fann i sitt utlåtande som kommunicerades med regeringen den 19 juli 2022 att det skulle innebära en kränkning av artikel 7 (förbudet mot tortyr m.m.) i FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter att utvisa klagandena till Albanien.

I utlåtandet riktade kommittén bl.a. kritik mot att det saknats motivering till varför den skriftliga bevisningen som lämnades in under den nationella processen tillmättes ett lågt bevisvärde och noterade i detta sammanhang att det varit av avgörande betydelse att klagandena inte presenterat tillräcklig bevisning. Detta medförde enligt kommittén att den nationella prövningen varit för snäv. Mot denna bakgrund och med beaktande av övriga individuella omständigheter i ärendet ansåg kommittén att en verkställighet av utvisningsbesluten skulle innebära en kränkning av artikel 7.

Fyra ledamöter i kommittén var skiljaktiga och ansåg att det inte förelåg någon kränkning av konventionen.

Laddar...