Hoppa till huvudinnehåll
Artikel från Kulturdepartementet

Kulturminister Parisa Liljestrand stod värd för Ministerrådsmöte och nordiskt-baltiskt kulturministermöte

Publicerad

Under två dagar i början av maj tog kulturminister Parisa Liljestrand emot sina nordiska och baltiska kollegor i Stockholm. Mötena hölls inom ramen för det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet, som är det officiella samarbetsorganet för de nordiska regeringarna.

 • Gruppbild i samband med att kulturministern stod värd för Ministerrådsmöte

  Kulturminister Parisa Liljestrand stod värd för ett första Ministerrådsmöte under det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet

  Fotograf: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

 • Gruppbild i samband med möte med nordiska och baltiska kulturministrar

  Kulturminister Parisa Liljestrand stod värd för möte med nordiska och baltiska kollegor den 2 och 3 maj

  Fotograf: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Gruppbild i samband med nordiskt-baltiskt kulturministermöte

  Kulturminister Parisa Liljestrand mötte sina nordiska och baltiska kulturministerkollegor i Stockholm den 3 maj

  Fotograf: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

Den 2 maj möttes de nordiska kulturministrarna för sitt första av årets två möten. På agendan för mötet i Stockholm stod bland annat de nordiska kulturpriserna och den nordiska kulturbudgeten för 2025. Ett annat ämne som togs upp var krisberedskap på kulturområdet, som är en av Sveriges prioriteringar för kulturområdet under ordförandeskapet.

De nordiska utbildnings- och forskningsministrarna hade också möte i Stockholm, och tillsammans med de nordiska och baltiska kulturministrarna besökte de Nordiska museet för middag och visning av utställningen Nordbor.

Under kvällen skrev de nordiska ministrarna för utbildning och kultur under en ny nordisk språkdeklaration som syftar till att stärka den språkliga sammanhållningen i Norden. Den språkdeklaration som antogs 2006 har nu uppdaterats bland annat utifrån nya tekniska förhållanden. Uppdateringen omfattar även teckenspråk, nya modersmål och ett antal minoriteters språk som talats under lång tid i Norden.

Nordiskt-baltiskt kulturministermöte för beredskap på kulturområdet

De nordiska och baltiska kulturministrar samlades till ett informellt ministermöte den 3:e maj. Vid mötet utbytte ministrarna erfarenheter från att arbeta med beredskap på kulturområdet. De diskuterade också utvecklingsbehov och möjligheter till samverkan för att skydda kulturarvet och upprätthålla kulturverksamheter i händelse av kris, höjd beredskap eller krig. Frågor som lyftes på mötet rörde bland annat upprättande av beredskaps- och krisplaner, digitalisering av samlingar, samarbete mellan sektorer och motverkande av desinformation.

–Kultur och kulturarv är centrala delar för ett motståndskraftigt och demokratiskt samhälle och mot bakgrund av omvärldsläget behöver vi utveckla beredskapen i kultursektorn. Det här är en fråga som vi delar med våra grannländer och vi har mycket att lära av varandra. Jag hoppas att det genomförda mötet blir ett första steg för fortsatt utbyte för att skydda kulturarvet och upprätthålla kulturverksamheter händelse av kris, höjd beredskap eller krig, säger kulturminister Parisa Liljestrand.

I samband med mötet antogs en gemensam deklaration av de inbjudna ministrarna. Deklarationen lyfter bland annat vikten av det kulturella samarbetet mellan de nordiska och baltiska länderna, kulturens betydelse för demokratiska samhällen, vikten av beredskapsplanering inom kulturområdet och utbyte av kunskap och erfarenhet mellan våra länder i det arbetet.

 

Laddar...