Hoppa till huvudinnehåll
Artikel från Kulturdepartementet

Rundabordssamtal om AI-utvecklingen på kultur- och medieområdet

Publicerad

Den 19 januari deltog ett tjugotal representanter för företag och organisationer inom kultur- och medieområdet vid ett rundabordssamtal om AI-frågor. Syftet var att ge deltagarna möjlighet att beskriva hur AI-utvecklingen påverkar deras verksamhet och vilka möjligheter och risker de ser med utvecklingen.

Tre personer deltar i ett samtal
Henrik Sundbom, politiskt sakkunnig hos Kulturminister Parisa Liljestrand, Åsa Finnström, Kulturdepartementet samt Karin Svanborg-Sjövall, statssekreterare hos Kulturminister Parisa Liljestrand. Foto: Regeringskansliet

Karin Svanborg-Sjövall, statssekreterare hos kulturminister Parisa Liljestrand, inledde mötet och berättade bland annat om den grupp av tjänstemän från olika delar av Kulturdepartementet som arbetar med att kartlägga hur AI påverkar frågor om upphovsrätt med kopplingar till kulturella och kreativa branscher och konstarter, medier och demokrati samt arkiv och informationsförvaltning. Hon nämnde också den AI-kommission som regeringen tillsatte i december och som ska stärka Sveriges konkurrenskraft genom att bidra till utveckling och användning av AI. Kommissionen ska även analysera hur nyttjande av AI kan påverka och främja landets säkerhet och motverka otillbörlig påverkan på demokratin.

Därefter redogjorde de inbjudna deltagarna för hur AI-utvecklingen påverkar dem och vilka möjligheter och risker de ser för sina respektive verksamheter. De fick även möjlighet att ge sin syn på behovet av statligt engagemang till följd av utvecklingen. Många olika teman togs upp under samtalet, men särskilt behovet av transparens och en fungerande upphovsrätt vid träning av stora språkmodeller. Många var eniga om att det är viktigt att Sverige har ett starkt engagemang i AI-utvecklingen, både nationellt och i EU. Flera av deltagarna lyfte även att arbetet med medie- och informationskunnighet blir allt viktigare, inte minst i ljuset av ökande risker med AI-driven desinformation. Samtidigt konstaterades att AI-tjänster är användbara verktyg på många områden, bland annat för att göra information och tjänster mer tillgängliga och för att anpassa medieinnehåll till olika målgrupper.

Karin Svanborg-Sjövall avslutade mötet med att summera samtalet och tacka alla mötesdeltagare för värdefulla inspel.

– Det vi har framför oss är verkligen en utveckling med revolutionerande potential. Vi har onekligen viktiga vägval att göra på kort och lång sikt. Dagens möte har gett oss ett mycket bra underlag för våra prioriteringar och för Kulturdepartementets fortsatta arbete med AI-frågorna, sa statssekreterare Karin Svanborg-Sjövall.

Laddar...