Hoppa till huvudinnehåll

Europeisk utblick på Arbetsmiljöforum

Publicerad

Måndag den 2 oktober bjöd regeringen in myndigheter och arbetsmarknadens parter till ett arbetsmiljöforum. Tillsammans gjorde man en europeisk utblick och diskuterade bland annat erfarenheter och lärdomar från såväl parterna som från regeringen från det avlutade ordförandeskapet i EU:s ministerråd.

 • Martin Andreasson statssekreterare till jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg, i samtal med företrädare för myndigheter och arbetsmarknadens parter.

  Martin Andreasson statssekreterare till jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg, i samtal med företrädare för myndigheter och arbetsmarknadens parter.

  Foto: Viktor Pettersson/Regeringskansliet.

 • Martin Andreasson statssekreterare till jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg

  Martin Andreasson statssekreterare till jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.

  Foto: Viktor Pettersson/Regeringskansliet.

 • Bild på ett möte. Representanter från regeringen, myndigheter och arbetsmarknadens parter sitter runt ett stort bord.

  Regeringens arbetsmiljöforum med representanter från myndigheter och arbetsmarknadens parter.

  Foto: Viktor Pettersson/Regeringskansliet.

– Från regeringens håll har vi uppskattat dialogen och samarbetet med parterna under ordförandeskapet. Vi ser att vi – ofta i direkt samarbete med parterna – har kunnat sprida kunskap om den svenska modellen, vilket är viktigt i kommande förhandlingar och påverkansarbete, sa Martin Andreasson statssekreterare till jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.

Regeringen har haft ett intensivt och givande arbete med EU-ordförandeskapet. Under ordförandeskapet har Sverige rott i hamn viktiga förhandlingar inom arbetsmiljöområdet. Bland annat nåddes en allmän riktlinje angående gränsvärden för bly och diisocyanater i två arbetsmiljödirektiv. En första lägesavstämning av EU:s strategiska ram för arbetsmiljö genomfördes också i samarbete mellan kommissionen och det svenska ordförandeskapet.

– Från regeringens sida är vi angelägna att ta till vara på erfarenheterna vi fått från ordförandeskapet för att kunna jobba mer proaktivt och ta fram en långsiktig svensk strategi. Fokus bör vara på områden där den svenska rösten gör skillnad, både för att värna den svenska modellen och för en mer dynamisk arbetsmarknad i hela EU, sa Martin Andreasson statssekreterare till jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.

Arbetsmiljöforum

På regeringens arbetsmiljöforum diskuteras pågående och planerade åtgärder inom ramen för arbetet med arbetsmiljöstrategin tillsammans med arbetsmarknadens parter och myndigheterna på arbetsmiljöområdet, inkl. myndigheternas åtgärdsplaner. Andra departement och myndigheter liksom forskare och andra experter kan medverka vid behov.

Laddar...