Finansiella flöden bidrar också till möjligheten att ställa om för klimatet

Publicerad

Det avslutande samtalet med branscherna om klimatomställningen hölls med finansmarknaden. Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari och finansmarknadsminister Niklas Wykman ledde samtalet.

Finansmarknadsminister Niklas Wykman och klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari bredvid varandra
Finansmarknadsminister Niklas Wykman och klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari i samtal med finansmarknadsbranschen om vägen till klimatomställning. Foto: Elima Mwinyipembe/Regeringskansliet

–  Jag uppskattar rak dialog med er som är med i omställningsarbetet, inledde klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari till deltagarna runt bordet. Klimatomställningen handlar om att säkra vårt välstånd, och finansmarknaden har en viktig roll i att lyckas förmedla resurser till omställningen. Till exempel diskuterar vi alltmer internationellt hur vi ska allokera medel och streamlinea flöden i de stora COP-mötena för att klara klimatomställningen.

Att investera i hållbarhet är en lönsamhetsfråga

Runt bordet satt flera stora banker och finansiella företag med många tankar om vad som behövs för att skynda på klimatomställningen. En aktör lyfte att man kan gå flera vägar: banker kan stötta fossiltunga företag med omställningsplaner eller välja att inte investera alls – men många gånger gör företagen den resan själva. De bolag som släpper ut mest kan också vara de som gör störst investeringar i det gröna. Någon underströk att det idag är en ren lönsamhetsfråga för bankerna att investera i hållbara verksamheter.

När det gäller hinder lyfte en aktör att det också behöver göras ett kunskapslyft för omställningen. Politikens roll kan vara att minska risk i stora hållbara projekt och att stötta för att stimulera investeringar i fossiltunga företag för att de ska minska sina klimatavtryck. Sedan kan det också behövas regleringar kring ”the common goods”, såsom vatten och luft, som är viktiga beståndsdelar i klimatomställningen och inte kan prissättas korrekt av det privata, menade någon annan.

– Det är roligt att ni är här och väldigt värdefullt att ta del av era synpunkter, sa finansmarknadsminister Niklas Wykman. Vi ska försöka undvika att stapla regleringar på varandra och det är tydligt att ni är experter på att se längre än runt nästa hörn. För oss är det viktigt att arbeta med klimatomställningen kontinuerligt och långsiktigt, det ska inte bara vara något vi ägnar oss åt i bättre ekonomiska tider.

Långsiktighet efterfrågas

Och just långsiktigheten lyftes av flera. Risken med bristande långsiktighet är att man väljer att göra investeringar i andra länder än på hemmaplan. Någon föreslog också en generalplan för energiproduktionen för att se en långsiktighet i hur kraftslagen planeras i Sverige, som ett exempel.

Någon lyfte också vikten av företagsrapportering och menade att det måste gå att enklare bedöma vilka som är de vinnande hästarna. Man kanske behöver kompletterande mått för påverkan, som tittar på - inte bara hur vi investerar i klimat - utan också vad det har för påverkan på biodiversitet och miljö.

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari avslutade:

 – Min prioritering för Sverige är enkel: som jag ser det handlar klimatomställningen främst om eltillförsel, men också om infrastruktur och kompetensförsörjning.

Fakta

Under våren leder regeringen branschsamtal om hur politiken kan vara en förutsättning för branscherna att ställa om för klimatet och nå nettonoll utsläpp år 2045. Regeringen kommer också att bjuda in till ett nationellt klimatmöte. Den klimatpolitiska handlingsplanen presenteras därefter i höst.

De inbjudna till branschsamtalen är ledande aktörer som delvis också är stora utsläppare. De arbetar med innovation, både lokalt och globalt, i sina verksamheter för att klara den gröna omställningen och säkra långsiktig konkurrenskraft.