Finansmarknaden träffar regeringen i ett rundabordssamtal om klimatomställningen

Publicerad

Tisdagen den 30 maj träffar klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari och finansmarknadsminister Niklas Wykman ledande aktörer inom finansmarknadsbranschen för ett samtal om klimatomställningen.

Rundabordssamtalet kommer att fokusera på vad aktörerna i branschen ser för hinder för att kunna ställa om sina verksamheter och vilka förutsättningar regeringen behöver skapa för att aktörerna ska minska sina koldioxidutsläpp.

Samtalet är ett led i regeringens arbete med att ta fram den klimatpolitiska handlingsplanen för den här mandatperioden, med målet att Sverige ska nå hela vägen ner till nettonoll utsläpp 2045. I det arbetet är dialogen med företagsledare central inom de sektorer som släpper ut mest och de sektorer som kan skapa förutsättningar för att alla ska kunna ställa om.

Regeringen har träffat flera sektorer på liknande rundabordssamtal under våren för att diskutera klimatomställningen och branschsamtalen avslutas med att statsminister Ulf Kristersson, klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari och energi- och näringsminister Ebba Busch bjuder in till ett nationellt klimatmöte den 16 juni.

Media som vill få en kommentar efter tisdagens rundabordssamtal kan kontakta respektive ministers pressekreterare, kontaktuppgifter nedan.

Presskontakt

Elin Olofsson
Tf. pressekreterare hos klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari
Mobil 076-138 13 28
e-post till Elin Olofsson, via registrator
Victoria Ericsson
Pressekreterare hos finansmarknadsminister Niklas Wykman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-137 89 04
e-post till Victoria Ericsson