Hoppa till huvudinnehåll

Energifrågan är avgörande i klimatomställningen

Publicerad

Under det fjärde rundabordssamtalet träffade regeringen energibranschen för att diskutera hinder och möjligheter som branschen ser för att de ska kunna ställa om för klimatet. Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari och energi- och näringsminister Ebba Busch ledde samtalet.

Energi- och näringsminister Ebba Busch och klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari bredvid varandra
Energi- och näringsminister Ebba Busch och klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari ledde samtalet om klimatomställning med energibranschen. Foto: Ida Walderlo/Regeringskansliet

Ebba Busch, ansvarig minister för energifrågorna, uppmuntrade till ett förtroendefullt samtal runt bordet och att branschen skulle vara så konkreta i de hinder och möjligheter de ser som möjligt.

Romina Pourmokhtari fyllde i:

– En viktig punkt i svensk klimatpolitik är att öka tillgången till ren el. Vi behöver fördubbla svensk energiproduktion för att klara målen med nollutsläpp 2045. Vårt samtal idag kommer att handla om hur ni tycker att regeringen ska jobba för att ta bort hinder och skapa incitament för mer fossilfri energi.

Vem går före?

Flera aktörer lyfte frågan om produktionstilldelning i ett belastat system. Vad händer när alla behöver tillgång till energin, till elen, bör man ha en turordning och till exempel ta hänsyn till vilka aktörer som ger störst effekt i samhället, eller ska det alltid utgå från vilka som kan betala mest och ”bokar upp”?

Flera pekade också på att kraftslagen inte bör ställas mot varandra. I samtalet satt representanter från såväl kärnkraften, vindkraften, vattenkraften och solkraften och flera efterfrågade att staten kan vara mer aktiva på planeringsnivå när man planerar för olika energislag i landet.

Geografiska förutsättningar

Tillståndsprocessen konkretiserades också genom ett exempel där myndigheternas roll i etableringen av ett visst kraftslag kan variera i olika delar av landet, trots liknande ansökningar. Frågan om att bygga decentraliserade produktionssystem efter geografiska förutsättningar lyftes också, där man kan se till att säkra att elen räcker till och planeras väl över hela landet.

Några lyfte också frågan om att det bör finnas incitament att tillvarata ny teknik som ser till att vi inte bygger samma elnät idag som tidigare.

Ebba Busch pekade på att takten måste öka och tackade deltagarna med:

– Vi behöver bli rejält utmanade i tempo här, och jag tycker att det är i sådana här rum vi löser energifrågan, inte i en debatt i TV. Det är komplext men vi behöver sätta omställningen i ett expresspår, använda det krisläge vi befinner oss i helt enkelt med energifrågan för att ställa om och bli konkurrenskraftiga.

Romina Pourmokhtari avrundade:

– Det är ingen hemlighet att energifrågan är avgörande för klimatomställningen, vi behöver folk som fattar energisystemet, som förstår effekt och inte bara el. Vi talar om klimatkris, men det handlar också om att bygga välstånd i framtiden, utan rena tjänster finns man inte i framtidens ekonomi.

Fakta

Under våren leder regeringen branschsamtal om hur politiken kan vara en förutsättning för branscherna att ställa om för klimatet och nå nettonoll utsläpp år 2045. Regeringen kommer också att bjuda in till ett nationellt klimatmöte. Den klimatpolitiska handlingsplanen presenteras därefter i höst.

De inbjudna till branschsamtalen är ledande aktörer som delvis också är stora utsläppare. De arbetar med innovation, både lokalt och globalt, i sina verksamheter för att klara den gröna omställningen och säkra långsiktig konkurrenskraft.

Laddar...