Hoppa till huvudinnehåll

Samtal om Sveriges väg till noll utsläpp 2045 hölls med jord- och skogsbranschen

Publicerad

Regeringens branschsamtal om klimatomställningen har inletts, och först ut var ledande branschföreträdare inom jord- och skogsbruket. Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari kommer tillsammans med ministerkollegor hålla ett antal samtal under våren, och under det första samtalet var landsbygdsminister Peter Kullgren med.

 • Landsbygdsminister Peter Kullgren och klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari hälsar

  Landsbygdsminister Peter Kullgren och klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari bjöd in till samtalet.

  Foto: Elima Mwinyipembe/Regeringskansliet

 • Ministrarna bland deltagarna

  Peter Kullgren och Romina Pourmokhtari hälsar branschföreträdarna välkomna.

  Foto: Elima Mwinyipembe/Regeringskansliet

 • Politisk ledning i förgrunden

  Politiskt sakkunnig hos landsbygdsministern, Simon Westberg, landsbygdsminister Peter Kullgren, klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari, och statssekreterare hos klimat- och miljöministern, Daniel Westlén.

  Foto: Elima Mwinyipembe/Regeringskansliet

– Det är en särskild tid vi är ministrar i, inledde Romina Pourmokhtari. Förut pratade vi om klimatomställningen, nu är vi i klimatomställningen. Frågor vi behöver ställa oss är vad politiken kan göra för att skynda på, men också se var politiken behöver flytta på sig och framför allt vad branschen behöver för förutsättningar.

De närvarande lyfte den potential som finns för klimatåtgärder och en utvecklad bioekonomi längs jord- och skogsbrukets värdekedjor, men att det finns problem som behöver hanteras. En deltagare påpekade att det går tjugo val på ett träds livslängd, så varaktigheten i politiken och stabila spelregler är en viktig faktor.

Politiken behöver styra och uppmuntra

Flera deltagare var också inne på att politiken behöver styra och uppmuntra till omställning för att nå samhällsnytta, annars riskerar omställningen att bara handla om lägsta pris och snäv marknadsnytta som missar andra viktiga värden. Man lyfte också att klimat inte kan vara den enda rådande aspekten av omställningen, utan att det också handlar om en ekonomiskt och socialt hållbar förflyttning, och att den cirkulära ekonomin ger goda förutsättningar för en ambitiös klimatpolitik.

En stabil energiförsörjning och en utvecklad elektrifiering är förutsättningar för att lyckas, menade många. Men också förenklade tillståndsprocesser, utbyggd infrastruktur och politiska incitament för att göra de hållbara investeringar som krävs – särskilt när man som mindre företag dras med dålig lönsamhet.

De inbjudna till det första branschsamtalet var ledande aktörer, som delvis också är stora utsläppare, och som i sina verksamheter arbetar med innovation, både lokalt och globalt, för att klara den gröna omställningen och säkra långsiktig konkurrenskraft.

Fakta

Under våren leder regeringen branschsamtal om hur politiken kan vara en förutsättning för branscherna att ställa om för klimatet och nå nettonoll utsläpp år 2045. Regeringen kommer också att bjuda in till ett nationellt klimatmöte. Den klimatpolitiska handlingsplanen presenteras därefter i höst.

De inbjudna till branschsamtalen är ledande aktörer som delvis också är stora utsläppare. De arbetar med innovation, både lokalt och globalt, i sina verksamheter för att klara den gröna omställningen och säkra långsiktig konkurrenskraft.

Laddar...