Artikel från Justitiedepartementet

Europarådets kommitté mot tortyr har lämnat sin rapport om Sverige

Publicerad

Europarådets kommitté mot tortyr (CPT) presenterar i dag sina synpunkter efter besöken till svenska inrättningar i januari.

Kommittén besökte Sverige den 18–29 januari för att undersöka hur frihetsberövade personer behandlas här. I rapporten som publiceras i dag framförs både kritik och positiva slutsatser gällande situationen för frihetsberövade i Sverige.

Sveriges återkommande rapportering till CPT

Under besöket i Sverige genomfördes både föranmälda och oanmälda besök vid polisarrester, häkten, anstalter, förvar, rättspsykiatriska inrättningar, samt ungdomshem.

Europarådets kommitté mot tortyr är en kommitté inom Europarådet som verkar förebyggande till skydd för frihetsberövade personer och som regelbundet genomför besök i medlemsländerna.

Sverige ska besvara rapporten den 30 januari 2022.