Sveriges återkommande rapportering till CPT

Uppdaterad

Europarådets kommitté mot tortyr (CPT) granskar varje medlemsstat i Europarådet vartannat år.

Ladda ner:

Tidigare rapporteringar

För att ta del av Sveriges rapporter i tidigare rapporteringsomgångar, kontakta Regeringskansliet.

Kontakt

EU-enheten, Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till EU-enheten, Justitiedepartementet, via registrator