Gemensamt uttalande från den internationella samordnings- och åtgärdsgruppen för offer från PS752

Publicerad

Den internationella kontaktgruppen för offren av nedskjutningen av flyg PS752 gör i dag följande gemensamma uttalande:

Vi ministrar som företräder Kanada, Storbritannien, Sverige och Ukraina har idag tagit ett viktigt steg i våra gemensamma ansträngningar för att ställa Iran till svars för den olagliga nedskjutningen av Ukraine International Airlines flygning 752 (PS752).

Iran har inte besvarat vår begäran om skiljeförfarande som översändes den 28 december 2022. Därför lämnade våra ambassadörer den 4 juli gemensamt in en ansökan till Internationella domstolen i Haag för att väcka talan mot Iran med anledning av landets brott mot konventionen för bekämpande av brott mot den civila luftfartens säkerhet från 1971.

Irans handlingar och underlåtelser när det gäller nedskjutningen av PS752 med två luftvärnsmissiler som avfyrades av medlemmar i Irans islamiska revolutionsgardet utgör, som vi vid ett flertal tillfällen har gjort gällande, åsidosättanden av Irans internationella förpliktelser, som Iran måste ta fullt ansvar för. 

Närmare bestämt har Iran, såsom anges i vår ansökan, bland andra brott underlåtit att vidta alla praktiskt möjliga åtgärder för att förhindra att medlemmar i landets väpnade styrkor förstörde PS752. Iran har likaså underlåtit att gå vidare med en fullständig, transparent och opartisk brottsutredning i överensstämmelse med internationella normer. 

Att en ansökan idag har inlämnats är ett konkret resultat av vår fasta beslutsamhet att få till stånd den insyn, rättvisa och ansvarsskyldighet som de anhöriga till offren närstående förtjänar.