Sverige i världen

Sverige och EU

Sedan 1995 är Sverige medlem i EU.

Sverige och FN

Sverige blev medlem i Förenta nationerna (FN) 1946, året efter att organisationen hade bildats.

Nordiskt samarbete

Samarbetet mellan de nordiska länderna är bland de äldsta och mest omfattande regionala samarbetena i världen.