Regeringen och Regeringskansliet

Så arbetar regeringen

Regeringen styr Sverige och är drivande i arbetet med att förändra våra lagar, och kan på så sätt påverka samhällsutvecklingen i stort. Efter varje val lägger riksdagens talman fram förslag till ny statsminister.

Så arbetar Regeringskansliet

Regeringskansliet är en myndighet som fungerar som regeringens stab och stödjer regeringen i arbetet med att styra Sverige och förverkliga sin politik.

Regeringskansliets verksamhet

Chef för varje departement är ett statsråd, det vill säga en minister. Varje departement ansvarar för olika områden inom politiken.

Myndigheter

Till varje departements ansvarsområde hör ett antal statliga myndigheter som ska tillämpa de lagar och utföra den verksamhet som riksdag och regering har beslutat om.

Budgetprocessen

Arbetet med statsbudgeten är en lång process som börjar mer än ett år innan det aktuella budgetåret startar.

Lagstiftningsprocessen

Sveriges riksdag fattar beslut om nya lagar.

Svensk författningssamling

Alla nya eller ändrade lagar publiceras i Svensk författningssamling (SFS). Från och med den 1 april 2018 publiceras lagarna elektroniskt på en ny webbplats.

Svensk författningssamling – webbplats