Regeringens arbete i ministerrådet

I ministerrådet (Europeiska unionens råd) samarbetar ministrar från EU-ländernas regeringar. Deras uppdrag är att ta beslut om EU-kommissionens förslag på nya EU-lagar. Samarbetet är uppdelat i tio olika politikområden. Sverige och övriga medlemsstater företräds på ministernivå inom vart och ett av dessa områden. För att en lag ska gälla måste ministerrådet vara överens med Europaparlamentet.

Aktuellt i ministerrådet

 • Naturrestaurering och återrapportering från COP15 på EU-möte

  Två personer står bredvid varandra och ler in i kameran medan personen till höger i bild lämnar över en behållare i form av en stafettpinne till personen i vänster i bild. Personerna är formellt klädde, personen till vänster har en lång grön klänning på sig och personen till höger är klädd i mörkblå kostym.
  Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari representerade Sverige vid rådsmötet. Här ses hon med Tjeckiens minister Marian Jurecka vid en överlämningsceremoni efter presentationen av det svenska ordförandeskapets prioriteringar på klimat- och miljöområdet. Europeiska unionen

  När EU:s klimat- och miljöministrar möttes i Bryssel 20 december för det sista ordinarie rådsmötet under tjeckiska ordförandeskapet stod lagförslaget om restaurering av natur på agendan. Kommissionen rapporterade även om utfallet av FN:s konferens om biologisk mångfald, COP15. Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari företrädde Sverige vid mötet.

 • EU:s ministrar överens om gaspristak

  I bilden syns ett flertal personer i ett mötesrum. Personerna rör sig i olika riktningar. I förgrunden syns en person som ler och rör sig i riktning mot kameran. Personen är klädd i en vit jacka med en brosch i formen av en svensk flagga över vänstra bröstet. Personen bär en svart handväska över vänster axel och håller i en blå mapp under vänster arm.
  Energi- och näringsminister Ebba Busch representerade Sverige vid energiministrarnas möte i Bryssel 19 december. Europeiska unionen

  Efter ett flertal extrainsatta möten nådde EU:s energiministrar en överenskommelse om ett pristak på gas vid ett möte i Bryssel 19 december. Ministrarna antog även gemensamma positioner om ändringar i direktivet om förnybar energi och om förordningen om minskade metanutsläpp i energisektorn. Sverige representerades vid rådsmötet av energi- och näringsminister Ebba Busch.

 • Beslut om fiskemöjligheter i EU:s atlantiska vatten

  Två personer i kostym står och pratar med varandra.
  Landsbygdsminister Peter Kullgren representerade Sverige vid jordbruks- och fiskerådsmötet 11-13 december. Här ses han med Spaniens minister Luis Planas Puchades. Europeiska unionen

  När EU:s ministrar med ansvar för jordbruks- och fiskefrågor möttes i Bryssel 11–13 december tog de efter långa förhandlingar ett beslut om fiskekvoter i EU:s atlantiska vatten, Medelhavet och Svarta havet. Därutöver diskuterade de bland annat situationen på jordbruksmarknaden och EU:s djurskyddslagstiftning. Landsbygdsminister Peter Kullgren företrädde Sverige vid mötet.

 • Schengen, migration och brottsbekämpning i fokus på EU-möte

  Justitieminister Gunnar Strömmer
  EU:s ministerråd för rättsliga och inrikes frågor möttes den 8-9 december. Justitieminister Gunnar Strömmer företrädde Sverige i mötets frågor om brottsbekämpning och Schengen. Foto: Sveriges EU-representation

  Utvidgningen av Schengensamarbetet, migrationsfrågor och en lång rad åtgärder för att bekämpa brott stod på dagordningen när EU:s ministerråd för rättsliga och inrikes frågor möttes den 8–9 december i Bryssel. Bland annat EU:s arbete mot straffrihet för internationella brott i Ukraina togs upp. Justitieminister Gunnar Strömmer och Maria Malmer Stenergard företrädde Sverige.

Fakta: Ministerrådet

 • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
 • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
 • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
 • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
 • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Rådskonstellationer

Ministerrådet sammanträder i tio olika så kallade konstellationer beroende på vilket ämne som diskuteras. Här hittar du mer information.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Innehåll om regeringens arbete i ministerrådet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 496 träffar.