Regeringens arbete i ministerrådet

I ministerrådet (Europeiska unionens råd) samarbetar ministrar från EU-ländernas regeringar. Deras uppdrag är att ta beslut om EU-kommissionens förslag på nya EU-lagar. Samarbetet är uppdelat i tio olika politikområden. Sverige och övriga medlemsstater företräds på ministernivå inom vart och ett av dessa områden. För att en lag ska gälla måste ministerrådet vara överens med Europaparlamentet.

Aktuellt i ministerrådet

 • Gulfen, Östliga partnerskapet och Etiopien på EU-möte

  Kabinettsekreterare Robert Rydberg
  Kabinettsekreterare Robert Rydberg företräder Sverige på mötet i EU:s utrikesråd 18 oktober. Mötet handlar bland annat om EU:s relationer till Gulfregionen och prioriteringar för det östliga partnerskapet. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

  När EU-ländernas utrikesministrar den 18 oktober står EU:s relation till Gulfregionen på dagordningen. Ministrarna kommer också att diskutera prioriteringarna för det kommande toppmötet om Östliga partnerskapet i december. Konflikten i norra Etiopien och den instabila situationen i Nicaragua är andra frågor vid mötet.

 • Viktig debatt om framtidens arbetsmiljö på EU-möte

  När EU-ländernas arbetsmarknadsministrar möttes i Luxemburg den 15 oktober, stod bland annat framtidens arbetsmiljö och den europeiska planeringsterminen på dagordningen.

 • Rättsstatens principer och konferensen om Europas framtid på ministermöte

  EU-minister Hans Dahlgren
  EU-minister Hans Dahlgren företräder Sverige när EU:s ministerråd för allmänna frågor möts i Luxemburg 19 oktober. Rättsstatens principer, Europas framtidskonferens och förberedelser för EU-toppmötet senare i veckan står på dagordningen. Foto: Sveriges EU-representation

  När medlemsländernas EU-ministrar möts den 19 oktober inom ramen för EU:s ministerråd för allmänna frågor är situationen på rättstatsområdet på dagordningen. Ministrarna kommer också att förbereda det kommande EU-toppmötet den 21–22 oktober samt diskutera konferensen om Europas framtid. EU-minister Hans Dahlgren företräder Sverige.

Rådsmöten under coronapandemin

Med anledning av coronapandemin hålls rådsmöten via video och telefon, men i vissa fall hålls fysiska möten. Mötena handlar både om coronaviruset och covid-19 och om pågående förhandlingar som inte bör stanna av på grund av de utmaningar som viruset medför. Video- och telefonmötena är inte formella möten och ministrarna fattar därför inga beslut. När beslut fattas används en så kallad skriftlig procedur.

Fakta: Ministerrådet

 • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
 • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
 • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
 • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
 • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Rådskonstellationer

Ministerrådet sammanträder i tio olika så kallade konstellationer beroende på vilket ämne som diskuteras. Här hittar du mer information.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Fler artiklar och filmer om ministerrådets möten

statssekreterare Per callenberg
Statssekreterare Per Callenberg företrädde Sverige i förhandlingarna om fiskekvoter i Östersjön för 2022. Förhandlingarna hölls i EU:s ministerråd för jordbruk och fiskeri den 11-12 oktober. Foto: Sverige EU-representation

Överenskommelse om fiskekvoter för Östersjön

När EU-ländernas fiskeri- och jordbruksministrar möttes den 11-12 oktober enades de om fiskekvoter för Östersjön under 2022. Beslutet innebär totalt sett minskade fiskemöjligheter för alla länder runt Östersjön.

Statssekreterare Per Callenberg
Statssekreterare Per Callenberg företrädde Sverige när EU:s ministerråd Agrifish möttes den 11-12 oktober. Den årliga förhandlingen om fiskekvoter för nästkommande år, EU:s skogsstrategi och klimatpaketet Fit for 55 stod på dagordningen. Foto: Sveriges EU-representation

Skog, klimat och djurvälfärd på EU-möte

När EU-ländernas fiskeri- och jordbruksministrar möttes den 11-12 oktober stod klimat- och miljöförslaget Fit for 55 och EU:s skogsstrategi på dagordningen. Sverige tog tillsammans med en grupp länder också initiativ till ett starkare djurskydd i EU.

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson sitter i mötessalen.
Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson företrädde Sverige på rådsmötet i Bryssel. Foto: EU-representationen

EU:s migrationsministrar diskuterade Afghanistan

När justitie- och migrationsminister Morgan Johansson träffade sina EU-kollegor på ett extrainsatt rådsmöte i Bryssel 31 augusti diskuterade de situationen i Afghanistan. Ministrarna antog också ett uttalande i frågan.

Innehåll om regeringens arbete i ministerrådet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 1288 träffar.