Regeringens arbete i ministerrådet

I ministerrådet (Europeiska unionens råd) samarbetar ministrar från EU-ländernas regeringar. Deras uppdrag är att ta beslut om EU-kommissionens förslag på nya EU-lagar. Samarbetet är uppdelat i tio olika politikområden och vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som förhandlas. För att en lag ska gälla måste ministerrådet vara överens med Europaparlamentet.

Ansvariga statsråd
Ulf Kristersson
Jessika Roswall
Ansvariga departement
Statsrådsberedningen

Aktuellt i ministerrådet

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Sammanträder i tio olika så kallade konstellationer beroende på vilket ämne som diskuteras.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ansvarig minister stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.
  • Ordförandeskapet i ministerrådet roterar mellan EU:s medlemsländer var sjätte månad. Under våren 2023 var Sverige ordförande.

Kommenterade dagordningar

Inför möten i ministerrådet överlämnar regeringen en kommenterad dagordning till riksdagens EU-nämnd. Dagordningen innehåller kortfattade uppgifter för rådsmötets dagordningspunkter, vad rådet förväntas göra och förslag till svensk ståndpunkt.

Innehåll om regeringens arbete i ministerrådet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 577 träffar.