Strategier för internationellt bistånd från Utrikesdepartementet

Strategi hållbar fred 2017–2022

Publicerad

Strategi hållbar fred omslag

Det övergripande målet för strategin för hållbar fred är att bidra till förbättrat förebyggande av väpnad konflikt, effektiv konfliktlösning, hållbar freds- och statsbyggnad, ökad mänsklig säkerhet i sviktande och konfliktdrabbade stater, samt stärkt inflytande för kvinnor och för unga, barn och andra exkluderade grupper i dessa situationer.

Ladda ner:

Strategin ska gälla under perioden 2017–2022 och omfattar de medel som anslås i regleringsbrev för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) samt för Folke Bernadotteakademin (FBA) respektive budgetår.