Hoppa till huvudinnehåll
Artikel

Toppmötet mellan EU och Afrikanska unionen: ett stärkt och fördjupat partnerskap

Publicerad

EU:s och den Afrikanska unionens ledare möttes i Bryssel den 17–18 februari. Ledarna antog en gemensam deklaration och lade mycket av mötestiden på att diskutera kommande samarbeten i grupper med utvalda teman. Statsminister Magdalena Andersson företrädde Sverige.

Ledarna diskuterade hur de två unionerna kan arbeta tillsammans för att hantera gemensamma utmaningar och skapa större välstånd. I fokus stod bland annat ett ambitiöst investeringspaket med avstamp i möjligheter och utmaningar inom ett antal områden, inte minst klimatförändringar och den pågående hälsokrisen. Mötet handlade också om verktyg och lösningar i syfte att främja fred och säkerhet. 

Tillsammans med ledande experter deltog stats- och regeringscheferna i två tematiska rundabordssamtal.

Rundabordssamtalen hade följande teman:

  • tillväxtfinansiering
  • hälso- och sjukvårdssystem och vaccinproduktion
  • jordbruk och hållbar utveckling
  • utbildning, kultur, migration och rörlighet
  • stöd till den privata sektorn och ekonomisk integration
  • fred, säkerhet och samhällsstyrning
  • klimatförändringar och energiomställning, digitalisering och transport

Statsminister Magdalena Andersson deltog i två samtal, dels om tillväxtfinansiering och dels om det samtal som handlade om utbildning, kultur, migration och rörlighet.

Deklarationen som antogs i samband med mötet ska vara vägledande för partnerskapet mellan EU och Afrikanska unionen de kommande åren. Till mötesdokumenten hör också ett antal informella papper som tar sikte på att konkretisera samarbetet framöver med fokus på rundabordssamtalens teman. 

Det var sjätte gången EU och Afrikanska unionen möttes i toppmötesformat. Det senaste ägde rum i Elfenbenskustens huvudstad Abidjan 2017.

 

Producerat av EU-representationen

Mer om toppmötet mellan EU och Afrikanska unionen 17-18 februari

Laddar...