Strategier för internationellt bistånd från Utrikesdepartementet

Strategi för multilateral utvecklingspolitik Diarienummer: UD2017/21055/FN

Publicerad

För att skapa ett sammanhållet och strategiskt svenskt samarbete med de multilaterala organisationerna antog regeringen i april 2007 Svensk strategi för multilateralt utvecklingssamarbete (UD2007 /07290/MU). Ett omfattande arbete med att genomföra strategin har sedan dess bedrivits inom Regeringskansliet och berörda myndigheter.

Ladda ner:

Den multilaterala arkitekturen, liksom utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd i stort, har förändrats sedan dess, varför strategin behöver uppdateras och revideras. Föreliggande strategi ersätter därmed 2007 års strategi.

Strategin är styrande för Regeringskansliets arbete med multilaterala organisationer inom utvecklingssamarbetet och det humanitära biståndet. Det innefattar FN-systemet, internationella finansiella institutioner, inklusive multilaterala utvecklings banker, samt andra större multilaterala aktörer inom utvecklingssamarbetet och det humanitära biståndet. Strategin ska även vägleda utlandsmyndigheterna, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) och andra myndigheter i deras arbete med motsvarande frågor.