Sakråd

Sakråd är en arbetsmetod i Regeringskansliet som kan användas för att i en avgränsad sakfråga ta del av kunskap och perspektiv från det civila samhällets organisationer. Sakråd kompletterar andra former av samråd och ökar kvaliteten i regeringens underlag. Då sakråd rör frågor som beslutas på EU-nivå kallas de EU-sakråd. Sakråd initieras av Regeringskansliet.

På denna sida listas inbjudan och slutdokumentation för de sakråd som genomförs.

Sakråd

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 11 träffar.