Sakråd om Sveriges tjugofjärde och tjugofemte periodiska rapport till FN:s rasdiskrimineringskommitté

Publicerad

Den 6 december bjöd Regeringskansliet in till sakråd som en del i uppföljningen av de slutsatser med rekommendationer som FN:s rasdiskrimineringskommitté (CERD) lämnade till Sverige den 6 juni 2018.

Ladda ner:

Vid sakrådet kommer följande huvudsakliga sakområden i rekommendationerna att diskuteras: insatser mot diskriminering på grund av etnisk tillhörighet eller religion, olika former av rasism, insatser för urfolks- och nationella minoriteters rättigheter, rasistisk hatpropaganda, hatbrott och terrorismbekämpning.