Hoppa till huvudinnehåll

Remiss promemoria Förslag om nya energipolitiska mål Diarienummer: KN2023/04578

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av svaren från de som har ombetts att svara på remissen av promemorian Förslag om nya energipolitiska mål. Övriga yttranden finns tillgängliga i departementet.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Klimat- och näringslivsdepartementet senast den 31 januari 2024. 

Svaren bör lämnas per e-post till  [email protected] och med kopia till [email protected]. Ange diarienummer KN2023/04578 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.

Frågor under remisstiden besvaras av Eva Centeno López, [email protected], 08-405 26 65.

Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. Word), den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.

Laddar...