Hoppa till huvudinnehåll

Remiss av SOU 2023:12 Förstärkt skydd för demokratin och domstolarnas oberoende Diarienummer: Ju2023/00712

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser Justitie­departe­mentet har remitterat betänkandet Förstärkt skydd för demokratin och dom­stolarnas obero­ende, SOU 2023:12.

Remissinstanser:

Remissvar:

Här kan du ta del av svaren från dem som ombetts svara på remissen SOU 2023:12 Förstärkt skydd för demokratin och domstolarnas oberoende. Övriga yttranden finns tillgängliga i departementet

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.

Laddar...