Hoppa till huvudinnehåll
Remiss från Socialdepartementet

Remiss av SOU 2021:69 En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet Diarienummer: S2021/05920

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av till vilka remissinstanser som Socialdepartementet har remitterat SOU 2021:69 En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet senast den 22 december 2021.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.

Genväg

Laddar...