Hoppa till huvudinnehåll

Remiss av SOU 2021:50 Fri hyres­sättning vid nyproduktion av bostäder Diarienummer: Ju2021/02274

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av till vilka instanser Justitie­departementet remitterade betänkandet Fri hyres­sättning vid nyproduk­tion av bostäder (SOU 2021:50).

Remissinstanser:

Den 15 juli 2021 beslutade Justitie­departementet att åter­kalla remissen.

Återkallelse av remiss av SOU 2021:50 Fri hyres­sättning vid nyproduk­tion av bostäder

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.

Laddar...