Hoppa till huvudinnehåll

Uppdrag om att stärka samordning kopplat till Sveriges möjligheter att attrahera och behålla högkvalificerad internationell kompetens och annan utländsk arbetskraft som är viktig för Sveriges konkurrenskraft Diarienummer: KN2024/00521

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Arbetsförmedlingen, Business Sweden,
Försäkringskassan, Migrationsverket, Statistiska Centralbyrån, Skatteverket, Statens servicecenter, Svenska institutet, Tillväxtverket, Universitets- och högskolerådet och Verket för innovationssystem (nedan Myndigheterna) att i samverkan identifiera och adressera problem kopplade till att attrahera, etablera och behålla högkvalificerad internationell kompetens och annan utländsk arbetskraft som är viktig för Sveriges konkurrenskraft i Sverige samt att stärka samordningen av statliga myndigheters processer och arbete på detta område. Uppdraget och dess redovisning ska samordnas och rapporteras av Tillväxtverket.

Tillväxtverket ska senast den 31 januari 2025 och 31 mars 2026 lämna delredovisningar till Regeringskansliet. Vidare ska Tillväxtverket lämna en slutrapport, inklusive en ekonomisk redovisning, till Regeringskansliet senast den 31 mars 2027.

Laddar...