Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Ändring av uppdraget att förbereda och införa ett fritidskort för barn och unga Diarienummer: S2023/01303

Publicerad

Regeringen ändrar i uppdraget till E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Försäkringskassan, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och Statens kulturråd att förbereda och ta fram ett förslag för en digital tjänst och för införandet av ett fritidskort för barn och unga.

Ladda ner:

E-hälsomyndigheten ska senast den 1 november 2023 till Regeringskansliet lämna en avgränsad delredovisning av uppdraget med förslag på hur den digitala tjänsten bör utformas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. 

Delredovisningen ska även innehålla analys och bedömning av de administrativa, ekonomiska och rättsliga förutsättningar som behöver vara uppfyllda när fritidskortet införs. I delredovisningen ska myndigheten också ange en tidpunkt för när den digitala tjänsten ska färdigställas. 

Regeringen:

  • förlänger tiden för uppdraget när det gäller att E-hälsomyndigheten samlat ska delredovisa uppdraget. Den delen av uppdraget redovisas senast den 15 januari 2024. 
  • förlänger tiden för uppdraget för den del av uppdraget som handlar om att Folkhälsomyndigheten ska föreslå en ändamålsenlig och kostnadseffektiv kommunikationsstrategi för fritidskortet. Den delen av uppdraget ska nu redovisas senast den 15 december 2023.