Pressmeddelande från Socialdepartementet

Socialministern har tagit emot slutbetänkande från Narkotikautredningen

Publicerad

Socialminister Jakob Forssmed har tagit emot Narkotikautredningens slutbetänkande av regeringens särskilde utredare Thomas Lindén.

Ladda ner:

– Varje dödsfall som orsakas av narkotika är en tragedi för den enskilda personen och dennes närstående, och oacceptabelt för ett modernt samhälle. Jag tackar för slutbetänkandet och ser fram emot att gå vidare med beredningen av detta, säger socialminister Jakob Forssmed.

Utredningen startade i mars 2022 och har letts av regeringens särskilde utredare Thomas Lindén. Uppdraget har varit att föreslå hur en fortsatt restriktiv narkotikapolitik kan kombineras med ett effektivt narkotikaförebyggande arbete, vård och stöd vid skadligt bruk och beroende som innehåller insatser för skademinimering samt insatser för att ingen ska dö till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar. Syftet med utredningen har varit att säkerställa att narkotikapolitiken är förenlig med kraven på evidensbaserad vård, beprövad erfarenhet och skademinimering samt att den anpassas till nutidens och framtidens utmaningar.

Utredningen formulerar i sitt slutbetänkande ett sextiotal förslag till regeringen och ett sjuttiotal bedömningar som även riktar sig till andra aktörer. Förslagen rör bland annat förebyggande arbete, insatser för minskad dödlighet till följd av bruk av narkotika, skadereducering samt bättre samverkan kring flera berörda myndigheters insatser.

Presskontakt

Simon Hoff
Pressekreterare hos socialminister Jakob Forssmed
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 76 97
e-post till Simon Hoff