Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Tillägg till uppdrag om fortsatt och utbyggd försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål Diarienummer: Ju2021/02263, Ju2021/02458 (delvis), Ju2021/03615

Publicerad

Regeringen beslutar om tillägg till tidigare beslutat uppdrag till Polis­myndig­heten, Åklagar­myndig­heten, Rätts­medicinal­verket, Kriminal­vården och Domstols­verket om fortsatt och utbyggd försöks­verksam­het med ett snabb­förfarande i brottmål (Ju2020/01053).

Ladda ner:

Tillägget innebär att myndig­heterna till­sam­mans med berörda tingsrätter ska bygga ut försöks­verksam­heten ytterligare i övriga polis­regioner utanför polis­region Stockholm från den 1 januari 2022. Den utbyggda försöks­verksam­heten ska pågå till och med den 31 december 2022.