Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Tillägg till uppdrag om fortsatt och utbyggd försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål Diarienummer: Ju2018/02403/DOM (delvis), Ju2020/00352/DOM, Ju2020/01053/DOM

Publicerad

Regeringen beslutar om tillägg till tidigare beslutat uppdrag till Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Rättsmedicinalverket, Kriminalvården och Domstolsverket om fortsatt och utbyggd försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål (Ju2019/03624/DOM).

Ladda ner:

Tillägget innebär att myndigheterna tillsammans med berörda tingsrätter ska bygga ut försöksverksamhet i delar av övriga polisregioner utanför polisregion Stockholm. Den utbyggda försöksverksamheten ska inledas senast den 1 januari 2021 och pågå till och med den 31 december 2022.