Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

Skärpta straff för brott i kriminella nätverk

Publicerad

Den straffrättsliga lagstiftningen är ett viktigt verktyg för att minska de kriminella nätverkens inflytande och på så sätt öka tryggheten i samhället.

Ladda ner:

För att markera allvaret i brott som begås i kriminella nätverk och vid kriminella uppgörelser och för att ge rätts­väsendet utvidgade möjligheter att bekämpa sådan kriminalitet föreslår regeringen bland annat följande:

  • Straffen för grovt olaga tvång, olaga hot, grovt olaga hot, rån, utpressning och grov utpressning skärps.
  • En ny typ av straff­skärpnings­bestäm­melse som tar sikte på våldsamma uppgörelser bland kriminella införs.
  • En ny straff­bestäm­melse införs som gör det straffbart att involvera personer under 18 år i brott eller brottslig verksamhet.
  • Straffet skärps för narkotika­brott som tar sikte på försäljning, och beställ­ning av narkotika för eget bruk kriminali­seras såsom försöks­brott.
  • En presumtion för häktning ska gälla vid misstanke om brott med ett minimi­straff om fängelse i ett år och sex månader eller mer.
  • Återfall i brott ska beaktas i skärpande riktning vid straff­mätningen i fler fall.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

  • Skärpta straff för brott i kriminella nätverk

    Den straff­rätts­liga lag­stift­ningen är ett viktigt verktyg för att minska de krimi­nella nät­verkens inflytande och på så sätt öka trygg­heten i samhället.

Laddar...