Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Ändring av uppdrag att samordna, stärka och utveckla kommunikationsinsatserna riktade till allmänheten med anledning av coronapandemin Diarienummer: S2020/08106

Publicerad

Regeringen förlänger uppdraget till Folkhälsomyndigheten, länsstyrelserna och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att samordna, stärka och utveckla kommunikationsinsatserna riktade till allmänheten med anledning av coronapandemin.

Ladda ner:

Uppdraget förlängs och slutredovisas senast den 31 december 2021 istället för den 1 september 2021.