Pressmeddelande från Socialdepartementet

Skillnader i äldres vaccination mot covid-19 ska kartläggas

Publicerad

Folkhälsomyndigheten får i uppdrag att undersöka skillnader inom och mellan regionerna gällande andelen äldre personer som är vaccinerade mot covid-19. Det finns idag oroväckande skillnader i vaccinationsgraden både mellan och inom regioner.

– Vi behöver öka kunskapen om varför vaccinationsgraden bland äldre skiljer sig åt inom och mellan olika regioner. Vaccinet är ett effektivt skydd mot allvarlig sjukdom vid covid-19 och vi behöver göra mer för att fler kan vaccineras, säger socialminister Jakob Forssmed.

­– Många i Sverige har genom tidigare covid-19-infektion och vaccination ett gott skydd mot allvarlig sjukdom. Eftersom vaccinationsgraden bland äldre skiljer sig åt på olika platser i landet behöver vi förstå varför. Alla äldre måste kunna få ett fullgott skydd oavsett var i landet de bor, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje.

Förutom att undersöka skillnaderna inom och mellan regionerna avseende andelen äldre personer som har vaccinerats mot covid-19 ska Folkhälsomyndigheten även lyfta fram exempel på hur regionerna kan arbeta för att nå fler personer så att en större andel av äldre personer kan vaccineras mot covid-19. Myndighetens redovisning till Socialdepartementet ska också innehålla förslag på fortsatta utvecklingsinsatser inom området.

Uppdraget ska senast redovisas den 14 maj 2024, men Folkhälsomyndigheten ska löpande informera Regeringskansliet om arbetet.

Rekommendationer för vaccination mot covid-19 från 1 oktober 2023

De vacciner som är godkända i EU och Sverige ger ett gott skydd mot allvarlig sjukdom i covid-19. Den 1 oktober uppdaterade Folkhälsomyndigheterna rekommendationerna för vaccination mot covid-19. Bland annat rekommenderas personer i åldern 65–79 år samt personer i riskgrupp som är 18 år och äldre, en dos under hösten/vintern 2023. Även personer som är 80 år och äldre samt personer boende på SÄBO (särskilda boenden för äldre), rekommenderas en dos under hösten/vintern 2023.

Presskontakt

Simon Hoff
Pressekreterare hos socialminister Jakob Forssmed
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 76 97
e-post till Simon Hoff
Sebastian Tham
Pressekreterare hos äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-134 67 22
e-post till Sebastian Tham

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.