Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att stödja genomförandet av en samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016–2020 (ANDT-strategin) Diarienummer: S2016/01028/FST

Publicerad

Regeringen beslutar att ge Folkhälsomyndigheten i uppdrag att stödja genomförandet av ANDT-strategin 2016–2020 (skr. 2015/16:86) i enlighet med den inriktning som anges i skrivelsen.

Ladda ner:

I uppdraget ingår att inom ANDT-området

  • verka för nationell samordning
  • verka för ett effektivt och kunskapsbaserat arbete
  • ansvara för en samlad verksamhetsrapportering liksom förvaltning och vidareutveckling av de uppföljningssystem som behövs
  • ta initiativ och utforma insatser inom ramen för uppdraget utifrån de prioriteringar som myndigheten bedömer som angelägna för att uppnå strategins mål.

Arbetet ska ha som utgångspunkt att främja jämlikhet och jämställdhet, liksom att skydda barn och unga mot eget och andras skadliga bruk av ANDT.

Laddar...