Spelpolitik

Området spelpolitik handlar om att förebygga spelberoende och att skapa en sund och säker spelmarknad där sociala skyddsintressen värnas genom att efterfrågan på spel tillgodoses under kontrollerade former.

Ansvariga för spelpolitik

Ansvarigt statsråd

Niklas Wykman Finansmarknads­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om spelpolitik

  • Uppdrag om att se över hur samarbetet för att bekämpa olaglig spelverksamhet kan stärkas

    Regeringen ger Spelinspektionen och Finansinspektionen i uppdrag att inom ramen för den samverkan som finns mellan myndigheterna se över hur samarbetet kan stärkas för att motverka olovlig spelverksamhet på den svenska spelmarknaden samt förebygga och förhindra penningtvätt.

  • Nyhetsflöde och publiceringar

    Nyheter och publicerade dokument som pressmeddelanden, propositioner eller lagrådsremisser finns i listan nedan. Listan är förfiltrerad att visa ut innehåll som är uppmärkt med det aktuella området. Du kan göra ytterligare urval i listan för att sortera ut det du är intresserad av.

Innehåll om spelpolitik

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 69 träffar.