Rysslands invasion av Ukraina

Här samlas information om regeringens arbete kring den pågående säkerhetspolitiska utvecklingen i Ukraina.

Illustration: Regeringskansliet

Stötta Ukraina

Sverige skänker militär utrustning samt skyddsutrustning och bistår med direkt ekonomiskt stöd till Ukrainas väpnade styrkor. Regeringen ökar även biståndet till Ukraina, bland annat genom stöd till humanitära organisationer. Sverige donerar även sjukvårdsmateriel. Här finns information Sveriges stöd till Ukraina.

Illustration: Regeringskansliet

Sanktioner mot Ryssland

Det har införts omfattande sanktioner mot Ryssland. Regeringen har beslutat om förbud mot rysk luftfart i svenskt luftrum och uppmanar bland annat till bojkott av idrottsliga utbyten med Ryssland. Här samlas information de sanktioner och andra åtgärder som regeringen vidtagit.

Illustration: Regeringskansliet

Stärka Sverige

Sverige ska ha ett starkt totalförsvar och det pågår en upprustning av Sveriges försvarsförmåga. Regeringen samverkar med alla berörda aktörer för att vidmakthålla och stärka vår förmåga att stå emot cyberattacker och cyberspionage. Här finns samlad information om regeringens samverkan med olika myndigheter gällande samhällsviktiga funktioner och om arbetet i EU.

Innehåll om regeringens arbete kring Rysslands invasion av Ukraina

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 97 träffar.