Hoppa till huvudinnehåll

Regeringen genomför nu EU:s nya utsläppshandelssystem ETS 2

Publicerad

Regeringen har beslutat om en proposition för ett ambitiöst genomförande av EU:s nya utsläppshandelssystem (ETS 2) i svensk lag, så att handeln kan starta redan 2027. ETS 2 kommer att bidra till kostnadseffektiva utsläppsminskningar i vägtransport- och byggnadssektorerna i hela EU.

Att flytta upp styrningen på EU-nivå leder till kostnadseffektiva utsläppsminskningar och kan bidra till ökad svensk konkurrenskraft. För att öka klimatambitionen kommer Sverige att tillämpa systemet så brett och så fort som möjligt. 

Regeringen fattade beslut om en lagrådsremiss för genomförandet av ETS 2 den 25 april i år. Efter föredragning av förslaget har Lagrådet meddelat att det inte har några invändningar. Regeringen går nu vidare med en proposition för att genomföra ETS 2 i svensk lag.  

Regeringen aviserade i klimathandlingsplanen att Sverige ska inkludera fler sektorer i systemet än vad som ingår obligatoriskt i direktivet. Det gäller till exempel arbetsmaskiner i jord- och skogsbruket samt spårbunden trafik. Sverige kommer därför att tillämpa systemet på det mest ambitiösa sättet som är möjligt enligt direktivet. 

Samtidigt har regeringen i klimathandlingsplanen tydliggjort att den avser återkomma med förslag som syftar till att konsumenter och verksamheter fullt ut kompenseras för effekterna på drivmedelspriser med anledning av införandet av ETS 2. Dessa kommer att ingå i direktivet för styrmedelsutredningen som tillsätts under våren. 

– Svensk klimatpolitik ska bygga på europeisk grund. Under det svenska EU-ordförandeskapet rodde vi EU:s klimatpaket Fit for 55 i hamn, och nu ska vi se till att det implementeras effektivt och att alla medlemsländer är med och tar ansvar. När 450 miljoner européer ställer om gör det global skillnad, säger EU-minister Jessika Roswall.

– Nu tar vi ett steg till i arbetet med att skapa förutsättningar för den gröna omställningen. Förslaget visar att det går att driva en politik som är både effektiv och rättvis, genom att vi avser kompensera berörda för priseffekterna, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

– EU:s utsläppshandelssystem är världens bästa styrmedel för att minska utsläppen. Eftersom det är väldigt bråttom så har regeringen beslutat att Sverige ska ligga i framkant och införa fler sektorer i det nya ETS-systemet, som vi är med i redan från start. Det kommer att bli avgörande för Sveriges väg mot nettonollutsläpp senast år 2045, samtidigt som vi bidrar till att stärka konkurrenskraften i det svenska näringslivet, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

– Det är viktigt att understryka att regeringen och Sverigedemokraterna är överens om att konsumenter och verksamheter fullt ut ska kompenseras för effekterna på drivmedelspriserna som införandet av EU ETS 2 medför. Klimathandlingsplanen exemplifierar att kompensation kan komma att ske genom skattesänkningar, kompensatoriska åtgärder från EU:s sociala klimatfond och stöd till lantbruket. En kommande utredning kommer att ge förslag på området, säger riksdagsledamot Martin Kinnunen. 

Från 2027 är det tänkt att handeln med utsläppsrätter ska inledas. De verksamheter som omfattas av systemet kommer dock behöva övervaka och rapportera sina utsläpp redan nästa år. Antalet nya utsläppsrätter i systemet kommer minska årligen i en takt som ska resultera i att de berörda sektorerna i EU minskar sina utsläpp med 42 procent till år 2030 jämfört med 2005.

Förslaget till nytt utsläppshandelssystem är en del av EU:s klimatlagstiftning, det så kallade Fit for 55-paketet, som EU-kommissionen presenterade under sommaren 2021.

Presskontakt

Linn Laurin
Pressekreterare hos EU-minister Jessika Roswall
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-133 67 90
e-post till Linn Laurin
Andia Gemsjö
Pressekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-126 18 28
e-post till Andia Gemsjö
Niki Westerberg
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-250 59 40
e-post till Niki Westerberg
Oskar Cavalli-Björkman
Presskontakt för Sverigedemokraterna
Telefon 072-208 43 33
e-post till Oskar Cavalli-Björkman
Laddar...