.

Kvinnors företagande

För att stärka Sveriges ekonomi och konkurrenskraft har regeringen som uttalat mål att förbättra förutsättningarna för kvinnor att driva och utveckla företag.

Nyheter

  • Nytt uppdrag till Tillväxtverket ska stärka förutsättningarna för kvinnors företagande

    Den 1 mars 2023 genomförde energi- och näringsminister Ebba Bush ett rundabordssamtal för att belysa vikten av kvinnors företagande. Inbjudna entreprenörer, investerare och experter lyfte både utmaningar och den stora potential som rör frågor kopplade till kvinnors entreprenörskap. Nu går regeringen vidare med ett uppdrag till Tillväxtverket som innebär att myndigheten ska sammanställa erfarenheter och resultat av tidigare insatser på området.

  • Kvinnors företagande i fokus

    .
    Ebba Busch, energi- och näringsminister, bjöd in till ett rundabordssamtal som syftar till att förbättra förutsättningarna för kvinnor att äga och driva företag. Foto | Regeringskansliet

    För att stärka Sveriges ekonomi och konkurrenskraft har regeringen som uttalat mål att förbättra förutsättningarna för kvinnor att driva och utveckla företag.

Allt innehåll om Kvinnors företagande

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 2 träffar.