.

Kvinnors företagande

För att stärka Sveriges ekonomi och konkurrenskraft har regeringen som uttalat mål att förbättra förutsättningarna för kvinnor att driva och utveckla företag.

Nyheter

 • Statusen på solo- och mikroföretag behöver höjas

  • Statssekreterare Sara Modig bjöd in en bred representation av solo- och mikroföretag för att lyssna in deltagarnas erfarenheter och samla in åtgärder som bäst främjar att kvinnors företagande ökar.

   Statssekreterare Sara Modig bjöd in en bred representation av solo- och mikroföretag för att lyssna in deltagarnas erfarenheter och samla in åtgärder som bäst främjar att kvinnors företagande ökar.

   Foto | Elima Mwinyipembe/Regeringskansliet

  • Statssekreterare Sara Modig bjöd in en bred representation av solo- och mikroföretag. Mötet ingår i en serie rundabordssamtal med syfte att lyssna in deltagarnas erfarenheter och samla in åtgärder som bäst främjar att kvinnors företagande ökar.

   Rundabordssamtal med solo- och mikroföretagare.

   Foto | Elima Mwinyipembe/Regeringskansliet

  I Sverige finns nära en halv miljon mikroföretag som sysselsätter minst en person – 31 procent av dessa drivs av kvinnor. Vilka hinder finns för att inte fler kvinnor startar eget? Statssekreterare Sara Modig bjöd in en bred representation av solo- och mikroföretag för att lyfta konkreta åtgärder som kan förändra denna snedfördelning. Mötet ingår i en serie rundabordssamtal med syfte att lyssna in deltagarnas erfarenheter och samla in åtgärder som bäst främjar att kvinnors företagande ökar.

 • Dags att förändra synen på den framgångsrika entreprenören

  • Energi- och näringsminister Ebba Busch och statssekreterare Sara Modig bjöd den 30 september in entreprenörer, investerare och experter till ett rundabordssamtal med temat kapitalförsörjning.

   Energi- och näringsminister Ebba Busch och statssekreterare Sara Modig bjöd den 30 september in entreprenörer, investerare och experter till ett rundabordssamtal med temat kapitalförsörjning.

   Foto | Elima Mwinyipembe/Regeringskansliet

  • Ebba Busch, energi- och näringsminister

   Ebba Busch, energi- och näringsminister

   Foto | Elima Mwinyipembe/Regeringskansliet

  • Sara Modig, statssekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch.

   Sara Modig, statssekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch.

   Foto | Elima Mwinyipembe/Regeringskansliet

  Fler kvinnor ska våga ta steget att bli entreprenörer och starta eget. I dag är branschen extremt homogen där män äger betydligt mer kapital än kvinnor, investerar mer och driver fler företag. I ett led att förändra detta, bjöd energi- och näringsminister Ebba Busch och statssekreterare Sara Modig in entreprenörer, investerare och experter till ett rundabordssamtal med temat kapitalförsörjning. Mötet ingår i en serie rundabordssamtal med syfte att samla in åtgärder som bäst främjar att kvinnors företagande ökar.

 • Regeringen förbättrar förutsättningarna för kvinnors företagande och ägande

  Energi- och näringsminister Ebba Busch på regeringens sommarfika den 20 juli 2023.
  Energi- och näringsminister Ebba Busch på regeringens sommarfika den 20 juli 2023. Foto | Elima Mwinyipembe/Regeringskansliet

  Regeringens ambition är att möjligheterna för kvinnors företagande ska förbättras. Mot bakgrund av detta uppdras Tillväxtverket att genomföra insatser som syftar till att stärka förutsättningarna för kvinnors företagande och ägande.

 • Nytt uppdrag till Tillväxtverket ska stärka förutsättningarna för kvinnors företagande

  Kvinnors andel av det totala företagandet i Sverige ligger på knappt 30 procent.
  Kvinnors andel av det totala företagandet i Sverige ligger på knappt 30 procent. Regeringskansliet

  Den 1 mars 2023 genomförde energi- och näringsminister Ebba Busch ett rundabordssamtal för att belysa vikten av kvinnors företagande. Inbjudna entreprenörer, investerare och experter lyfte både utmaningar och den stora potential som rör frågor kopplade till kvinnors entreprenörskap. Nu går regeringen vidare med ett uppdrag till Tillväxtverket som innebär att myndigheten ska sammanställa erfarenheter och resultat av tidigare insatser på området.

 • Kvinnors företagande i fokus

  .
  Ebba Busch, energi- och näringsminister, bjöd in till ett rundabordssamtal som syftar till att förbättra förutsättningarna för kvinnor att äga och driva företag. Foto | Regeringskansliet

  För att stärka Sveriges ekonomi och konkurrenskraft har regeringen som uttalat mål att förbättra förutsättningarna för kvinnor att driva och utveckla företag.

Rapport: Stärkta förutsättningar för kvinnors företagande

På uppdrag av regeringen har Tillväxtverket undersökt vad som gjorts de senaste 17 åren för att främja kvinnors företagande. Uppdraget syftade specifikt till att bedöma vilka åtgärder som har störst effekt för att öka andelen kvinnor som startar och utvecklar företag.

Allt innehåll om Kvinnors företagande

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 7 träffar.