Dags att förändra synen på den framgångsrika entreprenören

Publicerad

Fler kvinnor ska våga ta steget att bli entreprenörer och starta eget. I dag är näringslivet extremt homogen där män äger betydligt mer kapital än kvinnor, investerar mer och driver fler företag. I ett led att förändra detta, bjöd energi- och näringsminister Ebba Busch och statssekreterare Sara Modig in entreprenörer, investerare och experter till ett rundabordssamtal med temat kapitalförsörjning. Mötet ingår i en serie rundabordssamtal med syfte att samla in åtgärder som bäst främjar att kvinnors företagande ökar.

 • Energi- och näringsminister Ebba Busch och statssekreterare Sara Modig bjöd den 30 september in entreprenörer, investerare och experter till ett rundabordssamtal med temat kapitalförsörjning.

  Energi- och näringsminister Ebba Busch och statssekreterare Sara Modig bjöd den 30 september in entreprenörer, investerare och experter till ett rundabordssamtal med temat kapitalförsörjning.

  Foto | Elima Mwinyipembe/Regeringskansliet

 • Ebba Busch, energi- och näringsminister

  Ebba Busch, energi- och näringsminister

  Foto | Elima Mwinyipembe/Regeringskansliet

 • Sara Modig, statssekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch.

  Sara Modig, statssekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch.

  Foto | Elima Mwinyipembe/Regeringskansliet

Under 2023 genomför regeringen en stor kunskapsinventering. Det handlar om lärdomar från tidigare insatser för att främja kvinnors företagande och vilka effekter som uppnåtts. Inventeringen består även i en sammanställning av forskningsläget kring kvinnors företagande och en serie rundabordssamtal med entreprenörer, framför allt kvinnor, som pekat ut vad de anser behöver förbättras framöver.

Kapitaltillgången är ofta helt avgörande för att våga ta steget att bli entreprenör och starta eget. Kvinnors andel av det totala företagandet i Sverige ligger på knappt 30 procent. År 2021 räknades omkring 151 000 kvinnor som företagare där motsvarande siffra för män är 319 000. Även om andelen kvinnor som driver företag ökar, så är ökningen långsam.

– För att fler kvinnor ska våga ta steget att bli entreprenörer och starta eget behövs det kraftsamlas. Det finns en skevhet i Sverige när kvinnors andel av det totala företagandet i Sverige ligger på knappt 30 procent. Genom dessa rundabordssamtal samlar vi in konstruktiva förslag för att försöka förändra detta, säger statssekreterare Sara Modig.

Under rundabordssamtalet lyfte flera av de inbjudna de starka normer, beteenden och kriterier som styr vilka typer av branscher och entreprenörer som gynnas när det kommer till de viktiga kapitalinvesteringarna. Här ingår branscher, som till exempel Tech-industrin, där männen är kraftigt överrepresenterade. Kvinnor startar företag inom bland annat tjänstesektorn och skönhetsbranschen som ofta är småskaliga och personalintensiva.

“What gets measured gets done”

Att sätta mål och mäta – ”what gets measured gets done” – är viktiga delar för att synliggöra snedfördelningen mellan män och kvinnor när det handlar om vilka som får ta del av kapital, menade flera på mötet. Regeringen har gett Tillväxtverket i uppdrag att sammanställa kunskap kring tidigare åtgärder och aktuell forskning kring kvinnors företagande och peka på vad som verkligen gett resultat.

Lyfta kvinnliga förebilder – viktigt för systemförändringen

Under mötet uttryckte flera vikten av att lyfta fram förebilder där kvinnor kan känna igen sig och relatera till företagen och öka incitamentet att bli entreprenör och starta eget företag.

– Det är otroligt viktig att det finns förebilder för kvinnor och speciellt unga tjejer så att steget inte blir för stort att bli entreprenör och starta eget. Förebilderna ska också visa på alla de möjligheter och olika branscher som finns – vi behöver bredda synen för vad en framgångsrik entreprenör är – detta är ett viktigt ansvar för hela näringslivet, utbildningsväsendet, offentliga sektorn och kapitalförvaltare i stort, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.